DUYURULAR
Öğrenci Temsilcisi Seçimi Hk. Tüm Duyurular
25 KAS

Sevgili Öğrencilerimiz;

 

27-29 Aralık 2021 tarihleri arasında Bölüm Öğrenci Temsilci Seçimi yapılacaktır. Temsilci adaylarının başvurularını 29 Kasım – 16 Aralık 2021 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

 

Öğrenci temsilciliğine aday olacak öğrencilerin YTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesinin 6.maddesinde belirtilmiş olan aşağıdaki şartlar taşıması beklenir.

 

MADDE 6- Adaylarda Aranacak Nitelikler

a) İlgili Fakültenin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Yükseköğretim Kurumundan uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Seçimin yapıldığı dönem başı itibariyle, genel not ortalamasının 4 üzerinden 2.75 ve üzeri olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

 

29 Kasım-16 Aralık 2021 tarihleri arasında  başvuru yapacak olan öğrencilerimizin aşağıdaki belgelerle Bölüm Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir.

 

*Adaylık Başvuru Dilekçesi

*Öğrenci belgesi

*Transkript

*Adli sicil kaydı

*Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınabilir)

 

YTÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ SEÇİMİ TAKVİMİ (2021-2022)

 

Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanlığı