Komisyonlar

YTÜ EEF BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI

 

Bölüm Tanıtım ve Kayıt Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Görke GÜREL PEKÖZER

Başkan

Arş. Gör. Doğan Onur ARISOY

Üye

Arş. Gör. Nihat AKKAN

Üye

Arş.Gör. Gamze DEMİREL

Üye

Arş.Gör. Burcu DOYMUŞ

Üye

 

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Hamza MÜSLÜMANOĞLU

Başkan

Doç. Dr. A. Kamuran KADIPAŞAOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sakip ÖNDER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Görke GÜREL PEKÖZER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Görkem SERBES

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İsmail CANTÜRK

Üye

 

Uluslararası İlişkiler, Erasmus ve Farabi Değişim Programları Komisyonu

Doç. Dr. A. Kamuran KADIPAŞAOĞLU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Görke GÜREL PEKÖZER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Görkem SERBES

Üye

Arş. Gör. Doğan Onur ARISOY

Üye

 

Haftalık Ders Programı ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sakip ÖNDER

Başkan

Arş. Gör. Yeliz ERŞAN

Üye

 

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Görke GÜREL PEKÖZER

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sakip ÖNDER

Üye

Arş. Gör. Nihat AKKAN

Üye

Arş. Gör. Burcu DOYMUŞ

Üye

 

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Görkem SERBES

Başkan

Prof. Dr. Hamza MÜSLÜMANOĞLU

Üye

Doç. Dr. A. Kamuran KADIPAŞAOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sakip ÖNDER

Üye

Arş.Gör. Gamze DEMİREL

Üye

Arş.Gör. Burcu DOYMUŞ

Üye

 

AYDEK Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi İsmail CANTÜRK

Başkan

Doç. Dr. A. Kamuran KADIPAŞAOĞLU

Üye

Arş. Gör. Nihat AKKAN

Üye

Arş.Gör. Gamze DEMİREL

Üye

Arş. Gör. Yeliz ERŞAN

Üye

 

Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Görke GÜREL PEKÖZER

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sakip ÖNDER

Üye

Arş. Gör. Doğan Onur ARISOY

Üye

Arş. Gör. Nihat AKKAN

Üye

Arş.Gör. Gamze DEMİREL

Üye

Arş.Gör. Burcu DOYMUŞ

Üye

Arş. Gör. Yeliz ERŞAN

Üye

 

 
Bilişim ve Web Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cantürk

Başkan

Arş.Gör. Gamze DEMİREL

Üye

 

 

Akademik Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. Hamza MÜSLÜMANOĞLU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Sakip ÖNDER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Görke GÜREL PEKÖZER

Üye