Misyon - Vizyon

Vizyonumuz

Biyomedikal Mühendisliği alanında, ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştiren, insan sağlığı ve yaşam kalitesini arttırıcı çözümler üreten, ulusal ve uluslararası alanda rekabet eden bir bölüm olmak. Evrensel değerlere duyarlı, meslek ahlakını özümsemiş, özgüvenli ve Ar-Ge proje kültürüne sahip mühendisler yetiştirmek.

 

Misyonumuz

Biyomedikal Mühendisliği alanında, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, analiz ve sentez yetilerine sahip, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın, özgüvenli ve yüksek bilgi birikimine sahip mühendisler yetiştiren; bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme çalışmalarına öncülük eden ve sanayi ile birlikte çalışarak ülkemize yeni teknolojiler kazandıran bir mühendislik bölümü olmak.