Tanıtım

Biyomedikal Mühendisliği, Fizik, Kimya ve Biyoloji temel bilimlerini Elektrik-Elektronik, Makine, Mekatronik, Bilgisayar, Malzeme gibi çeşitli mühendisliklerle birleştiren ve bu alanlardaki gelişmeleri tıp alanına uygulayan bir bilim dalıdır. Bu şekilde doktorlar açısından hastalığın teşhisini, ardından tedavisini kolaylaştırıcı ve geliştirici cihazlar ve yöntemler ortaya çıkarmak; hastalar açısından ise daha etkili, hızlı, güvenilir bir iyileşme süreci geçirmek ve/veya ileriki yaşamlarında daha kaliteli bir yaşam sürmek için ihtiyaçları olabilecek protez ve cihazlara ulaşabilmek mümkün olmaktadır.


Biraz detaylı bakıldığında bütün alanlar/disiplinler diğer alanlarla ciddi bir etkileşim halindedir. Bir alanın diğer alanlardan izole şekilde düşünülmesi ya da fonksiyon görmesi zaten mümkün değildir. Ancak Biyomedikal Mühendisliğinde bu “diğer alanlarla ilintili olma durumu” çok daha belirgindir. Biyomedikal mühendisliği EKG, EEG gibi insan vücudunun ürettiği elektriksel sinyallerin algılanmasıyla ilgili teknolojilerin gelişmesine paralel olarak, mühendislik ve tıp dünyası arasında bir köprü olarak doğmuş ve gelişmiştir. Fen ve sağlık bilimlerinin kesişiminde yer alan bu “fantastik meslek” makine, elektrik, kimya, bilgisayar mühendislikleri gibi uygulamalı bilimlerin ve matematik, fizik, kimya gibi temel/fen bilimlerinin prensiplerinden faydalanır ve şu konularda fayda üretir:


• Matematikte kuramlar; fizik, kimya ve biyolojide ilkeler; bilgisayarda akış şemaları; anatomi, fizyoloji, patoloji ve biyolojide modeller; klinik, endüstri ve eğitimde cihazlar, süreçler ve sistemler geliştirmek.


• Geliştirilen mühendislik kavramlarını biyoloji, tıp ve sağlık bilimleri alanlarına uygulayarak hedefteki canlı mekanizmayı ve sistemi daha iyi anlamaya, modellemeye, gerekirse onarmaya veya suni bir sistemle değiştirmek.


• Bu sayede sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek, hasta tedavisinde bilim ve teknolojinin emniyetli ve etkili uygulamalarını yapmak.


• Mesleki mevzuatı belirlemek, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan cihaz, sistem ve süreçlerin üretim, bakım, kalibrasyon ve akreditasyon süreçlerini yönetmek.


Ülkemizde sayıları sürekli artan sağlık kurumları ve tıbbi cihaz Ar-Ge, imalat, satış şirketleri biyomedikal mühendislerine inovasyon, bilimsel ve teknik araştırma ve yönetim süreçlerinde ihtiyaç duymakta; istihdam gereksinimi her geçen gün yükselmektedir.


Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü olarak amaçlarımız:


• Üniversitemizin köklü geçmiş ve tecrübesine bölümümüzün dinamik kadrosunun yaratıcılık, bilgi ve birikimini eklemek.


• Türkiye’de yükselmekte olan bu yeni alana en yüksek düzeyde katkı sunmak.


• Ülkemizin tıbbi cihaz alanında dışa bağımlılığını azaltmak.


• Öğrencilerimizin yüksek bilimsel yetkinlik, Ar-Ge potansiyeli ve liderlik vasıflarıyla mezun olmalarını ve geleceklerine güvenle bakmalarını sağlamaktır.


Bu alanla ilgili daha fazla bilgi almak, bölümümüzün öğretim üyeleriyle tanışmak ve bu heyecan verici takımın bir parçası (öğrenci, araştırma ortağı, öğretim üyesi) olmak için sizleri Yıldız Biyomedikal’e davet ediyoruz…