Bölüm Başkanı'nın Mesajı

 

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde Elektronik-Elektronik Fakültesi dâhilinde 2014 yılında kurulmuştur. Bölümün eğitim dili 100% İngilizce olarak belirlenmiştir. Lisans Programına 2018-2019 güz döneminde öğrenci  alımına başlanmıştır.
 
Bir akademik program olarak hedeflerimiz mezunlarımızın, toplumsal ve/veya bireysel sorun ve ihtiyaçları gözlemlemek, bunlara yenilikçi ve özgün çözümler tasarlamak, tasarımları fiziksel prototiplere dönüştürmek, prototipin performansını zorlayıcı koşullarda sınamak, gerekirse mühendislik yakınsamalarıyla tasarımı mükemmelleştirmek, nihai ürünü ticarileştirmek ve piyasaya başarıyla sunmak için gerekli teknik ve teorik birikimi, bilimsel metot ve eleştiriyi, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini içselleştirmelerine odaklanmıştır.
 
Diğer mühendislik alanlarından farklı olarak Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji ve Tıp konularında başta hekimler olmak üzere sağlık hizmeti veren profesyonellerin ve hastaların ihtiyaçlarına teknolojik ve bilimsel çözümler geliştirmek üzerinde odaklanır. Bu çözümler arasında hekimlerin hastalık tanısında ve tedavisinde kullanacakları elektronik ve mekanik cihazlar ve hastaların doku, organ ve uzuvlarında meydana gelen işlev kayıplarını giderecek protezler sayılabilir. Bu sebeple eğitim programımız, Makine, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Kontrol, Yazılım ve Bilgisayar Mühendislikleri gibi çeşitli disiplinlerin ilgi alanlarının kesişme noktalarında zorunlu ve seçmeli derslerin hassas dengesi gözetilerek tasarlanmıştır. 
 
Biyomedikal Mühendislerinin sağlık personelinin ihtiyaç ve sorunlarını yanılgıya yer vermeyecek netlikle anlayabilmeleri, hekim-mühendis iletişiminde kayıpların yaşanmaması ve proje boyunca iletişimin verimli olarak sürdürülmesi için tıbbi/biyolojik terimlere ve kavramlara yabancılık çekmemeleri, bu nedenle teknik konulara ek olarak medikal ve cerrahi konularda da eğitim almaları gerekmektedir. Bölümümüzde bu gereklilik, insan vücudu-makina benzetimi kullanan bir mühendislik sistem analizi yöntemiyle çözümlenecektir. Bu yaklaşımla insan vücudunun tasarımı (anatomi), işleyişi (fizyoloji), dış etkenlere karşı öz-savunması (immünoloji), arızalanması (patoloji), ve tamirine yönelik yöntemler (farmakolojik veya cerrahi tedavi) mühendis adaylarına uygulamalı olarak öğretilecektir.  
 
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, eğitim programındaki teknik ve tıbbi konulara ek olarak mühendis adaylarının, bağımsız araştırma yapma, bilimsel deney planlama, proje yönetimi, problem çözme, bilimsel yayın ve teknolojik patent üretme, sunum yapma, fon başvurusu hazırlama, şirket yönetimi ve liderlik konularında da modern ve rekabetçi dünyanın gerektirdiği yetkinliklerle donanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 
 
 
 
Prof. Dr. Muhammed Hamza MÜSLÜMANOĞLU
Bölüm Başkanı